Shopping Cart
Guzki Schmorla obraz

Guzki Schmorla – co to takiego?

Opublikowano: ;   Ostatnia aktualizacja:

Guzki Schmorla to wypuklenia jądra miażdżystego dysku międzykręgowego przechodzące przez warstwę tkanki chrzęstnej pokrywającej powierzchnię trzonu kręgu i wchodzące do wnętrza sąsiadującego kręgu.

Guzki Schmorla objawy oraz symptomy

Guzki Schmorla to wypukłości materiału dysków (krążków międzykręgowych) wewnątrz powierzchni kręgu (konkretnie trzonu kręgowego sąsiadującego z dyskiem), które mogą mieć kontakt ze szpikiem kostnym znajdującym się w kręgu, co może prowadzić do stanu zapalnego. Guzki Schmorla są również związane z martwicą kości kręgosłupa, i kwestia tego, czy te wypukłości oraz stan zapalny powodują martwicę, czy też chrząstka migruje na obszary, które stały się martwicą ze względu na inne czynniki, nadal jest przedmiotem badań. Guzki Schmorla nie zawszę dają objawy, a ich związek z bólem kręgosłupa jest kontrowersyjny. Bywa że rozwijają się przez lata nie dając objawów bólowych. Na przykład dr F.M.Williams i współpracownicy zauważają, że związek ten może być spowodowany chorobą lędźwiową, ponieważ oba te objawy często występują równocześnie. Dowiedz się jak walczyć z bólem pleców.

Guzki Schmorla diagnoza

Guzki można wykryć w obrazie RTG – zdjęcie rentgenowskie, chociaż można je lepiej obrazować za pomocą CT lub rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Uważa się je za pionowe przepukliny dysku przez chrzęstne blaszki graniczne kręgosłupa. Guzki Schmorla mogą być czasami zauważalne radiograficznie, jednakże częściej są one widoczne na MRI, nawet jeśli nie są widoczne na zwykłym zdjęciu RTG. Guzki Schmorla mogą występować z objawami lub bez, a ich etiologiczne znaczenie dla bólu pleców jest kontrowersyjne. W badaniach nad kręgosłupem prowadzonych w latach 90 przez zespół dr Hamanishi, guzki zaobserwowano w badaniu rezonansem magnetycznym u 19% spośród 400 pacjentów z bólem pleców, jak również u 9% pacjentów bez objawów. Naukowcy stwierdzili, że guzki te to obszary pionowej przepukliny dysku przez osłabione miejsca w blaszkach granicznych kręgów.
sklep internetowy klękosiad fotel ergonomiczny

Guzki Schmorla szczegóły badań

Guzki Schmorla zaobserwowano u 76 spośród 400 pacjentów z objawami lędźwiowymi (19% populacji badanej), oraz u 10 z 106 pacjentów (9,4%) z grupy kontrolnej. W grupie lędźwiowej największe występowanie zaobserwowano pośród badanych w drugiej dekadzie życia – wyniosła 57%, a najniższą – w szóstej dekadzie życia 5% . Przy użyciu rezonansu magnetycznego, w obydwu grupach, zaobserwowano łączną liczbę 218 guzków Schmorla na 170 poziomach dysków; Jednakże zwykłe badanie RTG ujawniło tylko 73 (33%) z nich. W 30 przypadkach (39%) były powiązane z tylną przepukliną krążków międzykręgowych na 39 poziomach, z których większość była na poziomie L4 / S5. Współczynnik przypadków w których występowały tylko guzki Schmorla do tych z towarzyszącą tylną przepukliną dysku na tym samym poziomie znacznie wzrastała wraz z wiekiem. 75% nastolatków z wieloma guzkami na czterech lub więcej poziomach miało historię wyczynowych sportów. Guzki Schmorla jawią się więc jako typ pionowej przepukliny dysku i stanowią ważny stan patognomoniczny, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Guzki Schmorla przyczyny

Guzki Schmorla są dość powszechne, zwłaszcza przy niedużej degeneracji starzejącego się kręgosłupa, ale są również często obserwowane u młodych pacjentów. Węzły Schmorla często nie powodują żadnych objawów, ale mogą po prostu sygnalizować, że częściowe zużycie kręgosłupa zaszło w czasie. Mogą również dawać do zrozumienia, że siła kości była w pewnym okresie nieco osłabiona, co mogło być następstwem niedoboru witaminy D, jednakże nie zostało to podejrzenie jeszcze potwierdzone w badaniach. Guzki Schmorla mogą również występować jeśli podnoszenie ciężkich przedmiotów odbywa się w młodym wieku, zanim trzony kręgów całkowicie skostnieją.

Potwierdzono również dziedziczność guzków Schmorla u ok 70% dotkniętych schorzeniem. Chociaż często nie są problemowe, guzki również mają tendencje do występowania znacznie częściej w przypadkach deformacji kręgosłupa, w szczególności w postaci choroby Scheuermanna. Te defekty występują, gdy kręgi tracą swoją normalną funkcję i nie poruszają się prawidłowo. W tym czasie siły normalnie przenoszone przez jądro miażdżyste (odporne na kompresje galaretowate wypełnienie wewnątrz dysku międzykręgowego) są skoncentrowane w pewnym obszarze, powodując powodując wklęsłe odkształcenie kostne w kręgu.

One comment

  1. Ja też mam Guzki Schmorla – nie wiedziałem o tym dopóki nie dostałem korzonków. Zrobiłem sobie rezonans magnetyczny kręgosłupa i wtedy się dowiedziałem. Na szczęście nie odczuwam żadnych dolegliwości związanych z guzkami Schmorla – mam je na odcinku lędźwiowym, a problemy bólowe odczuwam tylko w krzyżu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *